Co można na… i przy zalewie? Informacja

ZALEW ŚCIEŻKAW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi funkcjonowania wybudowanego w ramach inwestycji „Zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gołdap” zbiornika retencyjnego, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Gołdapi informuje…

 

 

Gołdap, dnia 07.06.2013 r.

INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi funkcjonowania wybudowanego w ramach inwestycji „Zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gołdap” zbiornika retencyjnego, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Gołdapi informuje, że budowa zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi została ukończona jesienią 2012 r. Na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30.11.2012 r. obiekt został oddany do użytkowania.

Zbiornik jest zaklasyfikowany jako użytek Wp, to znaczy – stanowi publiczne wody płynące. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 145) wprowadza ograniczenia w przestrzennym wykonaniu prawa własności nieruchomości bezpośrednio przylegających do wód publicznych. Artykuł 27 ust.1 mówi: „Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”. Z w/w artykułu wynika, że właściciel nieruchomości bezpośrednio przylegającej do wód publicznych nie może zakazywać lub uniemożliwiać przechodzenia przez obszar położony w odległości 1,5 m od linii brzegu. Obszar ten stanowi własność oznaczonego podmiotu, ale jest on obciążony powszechną dostępnością, która musi być spokojnie znoszona przez właściciela. Art. 34 ust.1 w/w ustawy przyznaje uprawnienia każdemu do powszechnego korzystania ze śródlądowych wód publicznych. Pojęcie powszechnego korzystania z wód precyzuje ust. 2 powyższego artykułu – każdy może korzystać z kąpieli, uprawiania sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb. Najwięcej wątpliwości budzi sytuacja zaistniała w północno-zachodniej części Zalewu, gdzie grunty osób prywatnych bezpośrednio graniczą z wodami zbiornika. Powierzchnia nieruchomości łącznie z półwyspem stanowi własność osoby prywatnej, lecz w myśl ustawy Prawo wodne dostępność wzdłuż linii brzegowej powinna być zachowana.

Wszystkich zainteresowanych informujemy o zasadach obowiązujących podczas korzystania ze zbiornika retencyjnego:

– Na zbiorniku można wędkować, mając wymagane pozwolenia PZW. Wędkarzom przypominamy o obowiązkach wynikających z Regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW, zgodnie z którym „Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 m, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu”. Zabrania się połowu ryb w przepławce oraz w odległości mniejszej niż 50 m od przepławki oraz budowli piętrzącej.

– Po zbiorniku można pływać kajakami i innym sprzętem pływającym bez napędu silnikami spalinowymi (ze względu na strefę ciszy). Przy budowli piętrzącej wybudowane zostały specjalne pochylnie – wyciągi do kajaków, ułatwiające wodowanie i wyciąganie sprzętu pływającego.

– Zabrania się przebywania na wyspie, która stanowi enklawę dla dzikiego ptactwa.

– Zabrania się wchodzenia osobom niepowołanym na jaz oraz na obszar obiektu wokół budowli piętrzącej, którego teren jest wygrodzony.

– Zabrania się budowy pomostów w obrębie zalewu.

– W obrębie zbiornika przy ulicy Ustronie przewidziane jest miejsce na urządzenie ogólnodostępnej plaży. Przy plaży umieszczono znaki zakazu kąpieli z uwagi, że obiekt nie spełnia wymagań, jakim podlegają kąpieliska.

– Wzdłuż linii brzegowej zbiornika można spacerować, w tym celu wytyczono ścieżkę, której przebieg zakreślono kolorem zielonym na załączonej mapie poglądowej.

– Wszystkim korzystającym przypominamy o zachowaniu czystości otoczenia.

 

Lucyna Kozłowska, kierownik Rejonowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gołdapi

 

W załączeniu:

1. Mapa poglądowa

ZALEW ŚCIEŻKA

FireAds

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78
userad80
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com